Ông Vũ Khắc Ngọc nhận xét đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 phù hợp với thí sinh (đọc thêm)