Phần thi Khởi động của kỷ lục gia Olympia Hồ Lê Minh Quân

Minh Quân là người đang nắm giữ 2 kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ở cuộc thi Tuần, Quân được 120 điểm thi Khởi động và chung cuộc có tổng điểm 400. (đọc thêm)