Phẫu thuật kéo dài xương để tăng chiều cao được tiến hành như thế nào?

Sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế cũng đã giúp phẫu thuật kéo dài xương an toàn hơn, ít xâm lấn hơn và rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành toàn bộ quá trình. (đọc thêm)