Phó Chủ tịch Khánh Hòa thị sát dự án Hoàng Quân trước ngày giao nhà

Phó Chủ tịch Khánh Hòa bất ngờ thị sát dự án Hoàng Quân trước ngày giao nhà (đọc thêm)