PV Dân trí trao quà bạn đọc tới bà Thanh.

Ngày 22/2 vừa qua, PV Dân trí trao quà bạn đọc. (đọc thêm)