Quan chức Tây Ban Nha khóc khi đọc tên nhân viên y tế qua đời vì Covid-19

Một quan chức y tế của Tây Ban Nha đã không thể kìm nén được sự xúc động khi đọc danh sách những nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch địa phương qua đời vì Covid-19. (đọc thêm)