Quảng Bình: Rút giấy phép hàng loạt phòng khám thuộc Trung tâm y tế

7/8 trung tâm y tế cấp huyện tại Quảng Bình đã bị rút giấy phép khám chữa bệnh bởi trùng nhiệm vụ với các bệnh viện cùng tuyến. (đọc thêm)