Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em lái xe chỉ xin v

Rầm rộ những xe tải “tự do” đưa đất sét ra khỏi cụm công nghiệp nhưng không bị xử lý. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra vẫn chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm (!?). (đọc thêm)