Sán dài 15 cm trong não bệnh nhân nữ

Nguyên nhân được cho là bệnh nhân đã ăn thịt sống (đọc thêm)