Màn pháo hoa kết thúc lễ bế mạc SEA Games 30

Màn pháo hoa kết thúc lễ bế mạc SEA Games 30 tại Philippines (đọc thêm)