Suýt trả giá bằng mạng sống vì thói quen đi xe máy cắt mặt ô tô

Người đàn ông đi xe máy đã thoát chết một cách đầy may mắn dưới bánh xe container vì kiểu điều khiển xe cắt mặt ô tô hết sức nguy hiểm… (đọc thêm)