Tăm nhọn đâm thủng ruột gây viêm ruột thừa

Bệnh nhân bị tăm nhọn đâm thủng ruột gây viêm ruột thừa. (đọc thêm)