Tên cướp cầm dao khống chế nữ nhân viên trong cửa hàng Viettel

Giả vờ chuyển tiền, thanh niên rút dao từ trong người ra khống chế nữ nhân viên để cướp tài sản nhưng không thành. (đọc thêm)