Thách thức ngành dệt may Việt Nam trong năm 2020

Năm 2020, các doanh nghiệp lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức... (đọc thêm)