Tham gia giao thông - Cần lắm những hành động đẹp

Trong clip là một khoảnh khắc đẹp và “ấm lòng” giữa nhịp sống giao thông hối hả… (đọc thêm)