Thanh niên bị cướp dí dao, xịt hơi cay lấy xe máy, điện thoại

Anh T. ngồi trên xe máy sử dụng điện thoại thì bị hai thanh niên cầm dao dí vào người, xịt hơi cay vào mặt cướp xe máy lẫn điện thoại. (đọc thêm)