Thanh niên trộm túi xách chứa tài sản hơn 1 tỷ đồng trong 3 giây

Trộm túi xách chứa tài sản hơn 1 tỷ đồng, thanh niên phóng ra ngoài nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sự việc diễn ra trong vài giây. (đọc thêm)