Thầy cô chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động, tặng cộng đồng chống dịch

Thầy cô Khoa Điện - Điện lạnh, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã vận dụng chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động để tặng cộng đồng chống dịch Covid-19. (đọc thêm)