Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng (đọc thêm)