Tiếp tục di dời hàng ngàn người dân trước nguy cơ vỡ hồ thủy điện

Ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước tiếp tục di dời hàng ngàn người dân trước nguy cơ vỡ hồ thủy điện. (đọc thêm)