Tiết lộ chuyện Việt Hương "tỏ tình" với Nguyễn Phi Hùng trên phim trường.

Tiết lộ chuyện Việt Hương "tỏ tình" với Nguyễn Phi Hùng trên phim trường. (đọc thêm)