Tiểu thương chợ Bến Thành than trời vì dịch Covid 19

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khách hạn chế ra đường khiến việc kinh doanh của các tiểu thương ở chợ Bến Thành gặp nhiều khó khăn. (đọc thêm)