Tìm kiếm Tài năng Anh 2020: Lạ lùng với tiết mục vừa chơi đàn piano vừa... thoát y

Thí sinh Emmanuel Vass (30 tuổi) đến từ thành phố Manchester (Anh) đã trình diễn một tiết mục chơi đàn piano lạ lùng. (đọc thêm)