tỉn Quảng Ninh đề xuất tăng mạnh ở một số khu vực

Quảng Ninh đề xuất tăng mạnh ở một số khu vực, trong đó có Vân Đồn. (đọc thêm)