Tranh cãi về cách phục vụ bữa ăn trên máy bay trong mùa dịch Covid-19

Đoạn clip ghi lại cách phục vụ bữa ăn nhẹ trên chuyến bay trong màu dịch Covid-19 đã gây ra nhiều tranh cãi. (đọc thêm)