Tranh luận gay gắt về chương trình chất lượng cao

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh 2019 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 ở điểm cầu TPHCM, các đại biểu đặt vấn đề, nên hiểu như thế nào về chương trình đào tạo chất lượng cao hay chương trình đào tạo có dịch vụ chất lượng cao. (đọc thêm)