Trào lưu chơi khăm bá đạo của cha mẹ: Giả bôi phân lên người con chờ phản ứ

Em bé bị bố giả bôi phân lên người có phản ứng suýt ói. (đọc thêm)