Trào lưu thử thách dựng đứng chổi

Trào lưu lan truyền suốt tháng Hai khi clip từ khắp nơi được up lên (đọc thêm)