Trao quà anh Khôi sống thực vật

Ngân hàng SHB về trao quà tặng gia đình anh Khôi (đọc thêm)