Trao quà cho em học sinh Lại Thị Bé mồ côi

Trao số tiền gần 137 triệu đồng đến em học sinh mồ côi Lại Thị Bé (đọc thêm)