Trao tiền bạn đọc Dân trí đến anh Lê Văn Minh.

Nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Minh nghẹn ngào nói chẳng trọn lời, chỉ có thể thỏ thẻ tiếng cám ơn tấm lòng của mọi người đã quan tâm đến tình cảnh khốn khó của cha con anh. (đọc thêm)