Trẻ không chịu nhổ răng, nha sĩ dùng bạo lực dọa nạt

Bác sĩ nhấc đứa trẻ lên và rung lắc, dọa nạt sẽ đánh nếu không để cho mình nhổ răng. (đọc thêm)