Trích đoạn cô Susan Sykes biểu diễn tại chương trình Supertalent 2019. Nguồn: Supertalent

Trích đoạn cô Susan Sykes biểu diễn tại chương trình Supertalent 2019. Nguồn: Supertalent (đọc thêm)