Trụ sở Apple không một bóng người vì Covid-19

Hầu hết nhân viên của Apple đã rời khỏi trụ sở tại Curpetino, bang California (Mỹ) để lại khuôn viên rộng lớn không một bóng người. (đọc thêm)