Trung Quốc: Ông bà dùng dây thòng lọng thả cháu xuống ban công cứu… mèo

Hành động của ông bà bị chỉ trích là thiếu suy nghĩ và đặt cháu trai vào nguy hiểm. (đọc thêm)