Vì sao chọn cảng Cát Lái là nơi thí điểm cắt giảm thủ tục hải quan và chống ùn tắc hàng hóa?

Thông quan hàng hóa ngay tại cầu cảng, nếu cần kiểm tra thì máy soi chỉ mất thời gian tối đa 2,5 giờ để làm việc. Sau đó, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nhận được hàng. Việc cắt giảm “hàng loạt” chi phí sẽ giúp doanh nghiệp, xã hội có thể tiết kiệm khoảng 5.000 tỷ đồng/năm. (đọc thêm)