video-1564106241.mp4

Lực lượng chức năng áp giải Hưng "kính" về trại giam sau khi tòa tuyên án (đọc thêm)