Video chim bồ câu xâm phạm khoang hành khách máy bay lan truyền nhanh trên mạng

Chim bồ câu lọt vào khoang hành khách làm khiến chuyến bay phải lùi giờ khởi hành (đọc thêm)