Video giới thiệu nền tảng ILA@Home

ILA@Home là thư viện trực tuyến dành cho học viên từ 3 - 17 tuổi với kho bài học, video về Tiếng Anh và Toán. Được tuyển chọn, biên tập kĩ lưỡng, kho bài học gồm hơn 400 video với nhiều chủ đề, bài tập/ hoạt động thực hành đòi hỏi sự tham gia của cả gia đình. (đọc thêm)