Video hé lộ phổi bị tổn thương nặng của bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện đại học George Washington, Mỹ đã công bố một video cho thấy hai lá phổi bị tổn thương nghiêm trọng của một bệnh nhân mắc Covid-19 như một lời cảnh tỉnh tới mọi người. (đọc thêm)