Viện Kiểm sát Grab không vi phạm pháp luật

Đại diện Viện Kiểm sát cấp cao tại TPHCM cho rằng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng quy trình tố tụng. Grab là đơn vị kinh doanh hợp pháp, doanh thu và lợi nhuận của Vinasun nếu có sụt giảm thì do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bản án sơ thẩm cho rằng Grab có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại cho Vinasun và tuyên buộc Grab bồi thường cho Vinasun là không đúng pháp luật. Bản án sơ thẩm còn một số thiếu sót chưa đánh giá đúng bản chất của vụ án. Sự tồn tại của Grab là phù hợp với xu thế phát triển của đất nước hiện nay và về lâu dài. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND TPHCM, kháng nghị bổ sung của Viện KSND cấp cao tại TPHCM, đồng thời bác toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn. Đọc thêm