Việt Nam chế tạo thành công robot vận chuyển trong các khu vực cách ly

Chỉ mất khoảng 2 tuần, các nhà nghiên cứu của trường Học viện kỹ thuật Quân sự đã bước đầu thành công trong việc chế tạo robot vận chuyển trong các khu vực cách ly có nguy cơ lây nhiễm cao. (đọc thêm)