Vụ VN Pharma: Các bị cáo hưởng án treo né ống kính phóng viên sau khi tòa tuyên án

Sau phần tuyên án của HĐXX, các bị cáo hưởng án treo che mặt, rời tòa nhanh chóng, nén tránh ống kính phóng viên. (đọc thêm)