Xe bồn tông xe con, 2 cán bộ ngân hàng may mắn thoát chết

Xe bồn chở xăng đâm xe con lật nhào nhiều vòng, hai cán bộ ngân hàng may mắn thoát chết (đọc thêm)