Thứ ba, 12/05/2020 - 15:29

5 năm, Hà Nội giảm 1 cơ quan và 65 phòng

Dân trí

UBND TP Hà Nội cho biết, qua 5 năm sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố đã giảm được 1 cơ quan và 65 phòng.

UBND TP Hà Nội vừa gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 - 2020.

Qua 5 năm thực hiện sắp xếp, trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm 1 cơ quan, 65 phòng. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Hà Nội giảm được 154 đơn vị, gồm giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị và tăng 102 trường phổ thông các cấp, mầm non.

TP Hà Nội cho biết, tính đến cuối tháng 2, trên địa bàn có hơn 7.600 công chức, chưa sử dụng hơn 400 biên chế.

Theo UBND TP Hà Nội, số biên chế công chức được HĐND TP phê duyệt và UBND TP giao năm 2015 là hơn 9.400 biên chế công chức, năm 2017 là hơn 9.100 và năm 2020 là hơn 8.000.

Đến cuối tháng 2 vừa qua, số viên chức trên địa bàn TP là gần 109.000 người, chưa sử dụng 13.434 biên chế.

Theo UBND TP Hà Nội, số biên chế viên chức được HĐND TP phê duyệt và UBND TP giao năm 2015 là gần 129.300, năm 2017 là hơn 126.300 và năm 2020 là hơn 122.700.

Số hợp đồng lao động đến cuối tháng 2 vừa qua của TP Hà Nội là hơn 10.800 người, chưa sử dụng gần 1.500 người.

Quang Phong