Thứ tư, 10/04/2019 - 15:03

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Năng lực cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế

Dân trí

Đó là ý kiến của ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh này.

Theo Chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời gian qua, các cơ quan, tổ chức đã tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền; nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Năng lực cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế - 1

Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KNTC còn hạn chế là một trong những nguyên dân khiến tình hình KNTC còn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, theo ông Chiến, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng người tố cáo (NTC) đông người, kéo dài, vượt cấp, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Vẫn còn vụ việc giải quyết không kịp thời, chưa đảm bảo quy định của pháp luật; sau giải quyết công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện; một số vụ việc có sự tham gia xúi dục, kích động, hỗ trợ của các phần tử xấu...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên. Trong đó, chủ yếu là do cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết KNTC.

Đồng thời, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội cũng như pháp luật về KNTC tuy đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng vẫn còn những bất cập so với thực tiễn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết KNTC có lúc chưa chặt chẽ.

Cùng với đó là trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KNTC còn hạn chế.

Hơn nữa, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là đất đai; thu, chi ngân sách,... ở cơ sở còn có những thiếu sót.

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các quy định về công tác TCD, giải quyết KNTC.

Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải coi công tác TCD, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và phải chịu trách nhiệm về tình hình KNTC và công tác TCD, giải quyết KNTC thuộc phạm vi mình phụ trách.

Thực hiện nghiêm chế độ TCD theo quy định, gắn việc TCD với giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; khi có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp phải trực tiếp TCD, đối thoại làm rõ nguyên nhân khiếu kiện để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình KNTC và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chế độ, chính sách an sinh xã hội, huy động các khoản đóng góp trong nhân dân, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp,...

Trường hợp công dân của địa phương tụ tập đông người lên tỉnh hoặc ra Trung ương khiếu kiện, nhất là vào thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đưa công dân về địa phương tập trung giải quyết. Đồng thời, phải có văn bản báo cáo kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu khắc phục tình trạng chuyển đơn vòng vo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Duy Tuyên