Bộ GTVT kết luận vụ Cục Hàng hải bị tố có dấu hiệu tham nhũng

Dân trí “Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định không có bất cứ cá nhân cán bộ nào của Cục và Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam liên danh, liên kết thành lập công ty sân sau. Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Cục chưa nhận bất cứ một khoản tiền nào của Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam”.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Thanh tra Chính phủ vừa nhận được văn bản số 2344/KL-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải kết luận nội dung tố cáo đối với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nạo vét luồng hàng hải sông Thị Vải. Trước đó, Ban Dân nguyện Quốc hội đã chuyển đơn thư tố cáo có danh của công dân tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải quyết theo thẩm quyền.

Trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam- Bộ Giao thông vận tải.
Trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam- Bộ Giao thông vận tải.

“Chưa nhận bất cứ một khoản tiền nào”

Tại văn bản số 2344, Bộ GTVT đã viện dẫn rất nhiều văn bản, quyết định để làm rõ nội dung tố cáo “Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT đã cố tình gây khó khăn cho Công ty Đan Thành trong việc thực hiện dự án, làm trái quy định của Quyết định số 73/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý tại các dự án” là chưa có cơ sở.

Bộ GTVT lý giải, năm 2015 Cục Hàng hải Việt Nam đã chấp thuận dự án, trong đó có nội dung: Khối lượng nạo vét trên 905.218m3; thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến hết quý I/2017. Trên cơ sở đề xuất của Công ty Đan Thành trình Cục Hàng hải Việt Nam hồ sơ điều chỉnh, chỉ đề xuất thời gian và khối lượng nạo vét đạt chuẩn tắc (không đề xuất khối lượng nạo vét duy tu).

Đơn tố cáo chính danh cũng nêu: “Cục Hàng hải Việt Nam nhiều lần yêu cầu công ty ký hợp đồng thực hiện dự án phần khối lượng theo số liệu khảo sát thông báo hàng hải của Tổng công ty Bảo Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam là 26.160,9m3 mặc dù Công ty Đan Thành không đồng ý với khối lượng quá thấp, thấp hơn hẳn 56 lần số liệu đã được thẩm định và phê duyệt. Việc đó dẫn đến công ty không thể thu hồi được vốn đầu tư đã bỏ ra, dẫn đến gây thiệt hại kinh tế, gặp khó khăn và lâm vào cảnh phá sản. Cũng như Nhà nước thất thu các khoản thuế phí liên quan đến dự án nếu giảm khối lượng từ 905.208,03m3 xuống còn 26.160,9m3 với tổng số tiền thuế phí hơn 11 tỷ đồng”.

Từ báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan, Bộ GTVT cho rằng tố cáo này chưa có cơ sở, bởi khối lượng hơn 26.160 m3 chỉ là một đoạn chồng lấn với đoạn dự án xã hội hoá của Công ty Đan Thành, không phải cho toàn dự án; thực tế nhà đầu tư chưa ký hợp đồng, chưa triển khai dự án. Cục Hàng hải Việt Nam cũng khẳng định chưa có văn bản nào điều chỉnh khối lượng của toàn dự án từ hơn 905.2000 m3 xuống còn hơn 26.160 m3.

Tuy vậy, Bộ GTVT thừa nhận văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam chưa đề cập đến khối lượng cho toàn dự án xã hội hoá mà Công ty Đan Thành thực hiện 10,5km là nguyên nhân có việc hiểu chưa đúng về khối lượng và thực hiện hợp đồng của nhà đầu tư này.

Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam đề xuất kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải bằng ngân sách nhà nước trên tuyến Vũng Tàu-Thị Vải năm 2016-2017 có đoạn trùng với đoạn luồng đã được giao cho Công ty Đan Thành thực hiện đều trước khi nhận được văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam thông báo về đoạn luồng đã giao nạo vét xã hội hoá.

Cục Hàng hải Việt Nam là đơn vị được phân bổ ngân sách chứ không phải Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam. Việc lập kế hoạch nạo vét, duy trì được Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng cho toàn tuyến Vũng Tàu- Thị Vải.

Khi được phân bổ ngân sách nạo vét, căn cứ tình hình phát triển dự án xã hội hoá, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu không thực hiện khảo sát, thi công bằng ngân sách nhà nước đoạn luồng đã giao cho Công ty Đan Thành thực hiện. Thực tế năm 2016-2017 đoạn luồng chồng lấn đã không tổ chức nạo vét từ nguồn ngân sách như vậy.

Đáng chú ý nhất, Bộ GTVT đã làm rõ nội dung tố cáo: “Cục Hàng hải Việt Nam làm trái lợi ích nhóm, sân sau và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí tiền ngân sách nhà nước đối với Cục Hàng hải (Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang) và Tổng công ty Bảo Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam”.

Kết quả xác minh của Bộ này cho thấy, các hoạt động tham mưu trong công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật chuyên ngành hàng hải đều thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Hàng năm các hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam đều được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong các kết luận chưa có kết luận nào kết luận Cục Hàng hải Việt Nam hoặc cá nhân của Cục Hàng hải Việt Nam nào vi phạm pháp luật về làm trái, lợi ích nhóm, tham nhũng lãng phí như nội dung người tố cáo nêu”.

Cục Hàng hải Việt Nam và cá nhân lãnh đạo cơ quan này không có văn bản nào chỉ đạo hoặc có sự ưu ái cho Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc tác động yêu cầu tổng công ty phải giao phần việc của tổng công ty cho tổ chức, đơn vị, cá nhân nào thực hiện.

“Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định không có bất cứ cá nhân cán bộ nào của Cục và Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam liên danh, liên kết thành lập Công ty sân sau và Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Cục chưa nhận bất cứ một khoản tiền nào của Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam”- thông báo của Bộ GTVT gửi Thanh tra Chính phủ nêu và kết luận “nội dung tố cáo chưa có cơ sở”.

Dự án nạo vét sông Thị Vải có rất nhiều điều tiếng (Ảnh: Người lao động).
Dự án nạo vét sông Thị Vải có rất nhiều điều tiếng (Ảnh: Người lao động).

Cục Hàng hải Việt Nam kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Bộ GTVT cho rằng, nguyên nhân có các nội dung tố cáo nói trên xuất phát từ việc cơ quan tham mưu tổ chức quản lý dự án xã hội hoá chưa tốt, chưa kịp thời tham mưu cho Bộ giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong việc triển khai dự án, thực hiện dự án xã hội hoá.

Cục Hàng hải Việt Nam ban hành văn bản số 3549/2016, văn bản số 1884/2017 gửi cho nhà đầu tư chưa đề cập đến khối lượng cho toàn dự án Công ty Đan Thành thực hiện 10,5km là nguyên nhân việc hiểu chưa đúng về khối lượng của nhà đầu tư.

Hơn nữa, Dự án nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép-Thị Vải, Công ty CP Tư vấn thiết kết cảng-kỹ thuật biển là tư vấn lập dự án trong phương án nêu giao cho Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam liên danh với doanh nghiệp khác thực hiện việc thu xếp vốn và tổ chức đầu tư là không đúng.

“Hồ sơ tài liệu nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép-Thị Vải quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ, chưa giao cụ thể cho một đơn vị quản lý”- Bộ GTVT khẳng định.

Chính vì vậy, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, thiếu sót.

Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư Công ty Đan Thành để rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện dự án mang tính tổng thể, toàn diện, khách quan, đúng pháp luật. Nếu xét thấy cần thiết, Cục Hàng hải Việt Nam trưng cầu một đơn vị tư vấn độc lập, có uy tín tiến hành khảo sát, đánh giá lại một cách khách quan phương án và khối lượng nạo vét của dự án xã hội hoá của nhà đầu tư.

Bộ GTVT cũng giao Thanh tra Bộ GTVT đôn đốc theo dõi việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo và chủ động nắm bắt diễn biến tình hình sau khi có kết luận này.

Thế Kha

MỚI NHẤT
Vụ máy bay hạ cánh nhầm: Do phi công lẫn đường băng và đường lăn!
Vụ máy bay hạ cánh nhầm: Do phi công lẫn đường băng và đường lăn!

(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự cố máy bay Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 29/4 do tổ lái nhầm lẫn giữa đường băng và đường lăn, chưa tìm hiểu kỹ sơ đồ sân bay và không thực hiện tốt phương thức hạ cánh bằng mắt.

Thứ tư, 02/05/2018 - 08:18

Chính phủ trình xin tăng vốn 2 tuyến metro TPHCM
Chính phủ trình xin tăng vốn 2 tuyến metro TPHCM

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Thủ tướng giao Bộ GTVT hoàn thiện tờ trình xin Quốc hội chấp nhận việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án.

Thứ tư, 02/05/2018 - 07:01

Hàng trăm hộ dân chịu cảnh ngập ngang gối cả ngày chỉ sau trận mưa đêm
Hàng trăm hộ dân chịu cảnh ngập ngang gối cả ngày chỉ sau trận mưa đêm

(Dân trí) - Cơn mưa lớn xảy ra vào khuya 1/5, đến rạng sáng 2/5 đã nhấn chìm cả khu dân cư ở Đồng Nai, làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân. Điều đáng nói là trời đã khô ráo cả ngày nhưng nước ngập vẫn cao đến đầu gối vì hệ thống thoát nước bị lấp.

Thứ tư, 02/05/2018 - 06:00

"Truy tìm" bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm đang thất lạc
"Truy tìm" bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm đang thất lạc

(Dân trí) - Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, hiện nay thành phố chưa tìm ra bản đồ gốc đi kèm với quyết định về quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Thứ tư, 02/05/2018 - 04:47

10 năm mở rộng Hà Nội: “Đại biểu nhấn nút thông qua chắc chắn rất hài lòng”
10 năm mở rộng Hà Nội: “Đại biểu nhấn nút thông qua chắc chắn rất hài lòng”

(Dân trí) - Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho rằng, qua 10 năm mở rộng địa giới hành chính, với những gì Hà Nội đạt được như hiện nay, chắc chắn các đại biểu tán thành Nghị quyết 15 rất hài lòng với quyết định của mình.

Thứ tư, 02/05/2018 - 04:41

Vì sao TPHCM không bảo tồn tòa nhà 130 tuổi khi nâng cấp trụ sở?
Vì sao TPHCM không bảo tồn tòa nhà 130 tuổi khi nâng cấp trụ sở?

(Dân trí) - Trụ sở HĐND - UBND TPHCM sẽ được cải tạo, nâng cấp, trong đó có toà nhà 59-61 Lý Tự Trọng gần 130 tuổi hiện là trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông TP. Vì sao chính quyền thành phố quyết định không bảo tồn toà nhà này?

Thứ tư, 02/05/2018 - 04:15

Ủy ban Dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi đứng "bét" về cải cách hành chính
Ủy ban Dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi đứng "bét" về cải cách hành chính

(Dân trí) - Trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng thì ở chiều ngược lại, Uỷ ban Dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Thứ tư, 02/05/2018 - 04:04

"Tác giả" chế thuốc trị ung thư từ bột than tre bị bắt trên đường cao tốc
"Tác giả" chế thuốc trị ung thư từ bột than tre bị bắt trên đường cao tốc

(Dân trí) - Nguồn tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng chiều nay (2/5) cho biết, liên quan đến vụ thực phẩm chức năng được sản xuất từ bột than tre, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thu (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH Vinaca.

Thứ tư, 02/05/2018 - 03:24

Vì sao phi công vẫn cho máy bay hạ cánh dù phát hiện nhầm đường băng?
Vì sao phi công vẫn cho máy bay hạ cánh dù phát hiện nhầm đường băng?

(Dân trí) - Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết, khi phát hiện nhầm đường băng, tổ lái VN7344 quyết định tiếp tục cho máy bay hạ cánh là chính xác. Quyết định này tối ưu và an toàn hơn việc cho máy bay bay lên để thực hiện hạ cánh lại.

Thứ tư, 02/05/2018 - 03:04

Chưa làm rõ việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Mẫn?
Chưa làm rõ việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Mẫn?

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 29/11/2016, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường từng nói sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ để nắm rõ vụ việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền vụ trưởng Vụ III và sau đó sẽ có thông tin chính thức. Tuy nhiên, đã hơn 17 tháng trôi qua nhưng Bộ Nội vụ lại cho rằng chưa có chỉ đạo nên chưa làm.

Thứ tư, 02/05/2018 - 03:00

Chủ tịch Quốc hội lội bùn trồng cây tại điểm cực Nam Tổ quốc
Chủ tịch Quốc hội lội bùn trồng cây tại điểm cực Nam Tổ quốc

(Dân trí) - Ngày 2/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh Cà Mau tham dự lễ trồng cây trong khuôn khổ chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" do Bộ TN&MT phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức.

Thứ tư, 02/05/2018 - 02:57

Một buổi sáng BOT Ninh Lộc xả trạm... 6 lần
Một buổi sáng BOT Ninh Lộc xả trạm... 6 lần

(Dân trí) - Trưa 2/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho biết, trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã phải xả trạm tới 6 lần trong sáng cùng ngày do các phương tiện ách tắc kéo dài.

Thứ tư, 02/05/2018 - 02:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Khen thưởng hai người nước ngoài cứu hai cháu bé trong căn nhà cháy
Khen thưởng hai người nước ngoài cứu hai cháu bé trong căn nhà cháy

(Dân trí) - Sáng 2/5, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức khen thưởng ông Valeria và ông Jean Christophe - hai công dân nước ngoài đã dũng cảm cứu hai cháu bé trong vụ hoả hoạn vừa xảy ra trên địa bàn quận

Thứ tư, 02/05/2018 - 01:51

Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”: “Có thể liên quan đến lực lượng kiểm lâm địa phương”
Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”: “Có thể liên quan đến lực lượng kiểm lâm địa phương”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bắt xe chở gỗ lậu ở tỉnh Đắk Nông vào rạng sáng 27/4, ông Đỗ Quang Tùng – Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT) cho biết, vụ việc này có thể có liên quan đến cán bộ kiểm lâm địa phương và Cục sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có).

Thứ tư, 02/05/2018 - 01:41

Vụ Mobifone mua AVG: Đã thu hồi trên 4.500 tỷ đồng
Vụ Mobifone mua AVG: Đã thu hồi trên 4.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Đến ngày 17/4/2018, tổng số tiền Mobifone nhận được từ đại diện cổ đông chuyển nhượng là trên 4.533 tỷ đồng theo lộ trình hoàn trả của Thoả thuận nguyên tắc “tự nguyện huỷ bỏ, chấm dứt Thoả thuận chuyển nhượng cổ phần số 2512/2015/MOBIFONE-AVG”.

Thứ tư, 02/05/2018 - 01:34

Động viên ngư dân bám biển trước lệnh cấm đánh bắt đơn phương của Trung Quốc
Động viên ngư dân bám biển trước lệnh cấm đánh bắt đơn phương của Trung Quốc

(Dân trí) - Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, an toàn của phương tiện và ngư dân tỉnh Thanh Hóa khi khai thác, đánh bắt hải sản trước việc Trung Quốc đơn phương ra tuyên bố cấm đánh bắt cá trên biển bao gồm một số vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành, địa phương ven biển khuyến khích, động viên ngư dân bám biển...

Thứ tư, 02/05/2018 - 12:20

Hầm chui vừa thông xe đã ngập nước nghiêm trọng
Hầm chui vừa thông xe đã ngập nước nghiêm trọng

(Dân trí) - Cơn mưa lớn vào rạng sáng 2/5 đã khiến hầm chui cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TPHCM) bị ngập sâu trong nước, nhiều xe lưu thông qua đây bị chết máy.

Thứ tư, 02/05/2018 - 12:16

Báo cáo Thủ tướng sự cố máy bay hạ cánh nhầm đường băng
Báo cáo Thủ tướng sự cố máy bay hạ cánh nhầm đường băng

(Dân trí) - Đại diện Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ sự cố chuyến bay VN7344 của Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng chưa khai thác tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Dự kiến, hôm nay (2/5) sẽ có kết quả điều tra sự cố.

Thứ tư, 02/05/2018 - 12:04

Đang xác minh nhóm người tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời” ở Gia Lai
Đang xác minh nhóm người tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời” ở Gia Lai

(Dân trí) - Ông Trần Đình Hiệp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai, cho biết đã nghe thông tin sơ bộ về "Hội thánh Đức Chúa Trời", còn chi tiết thì cần phải chờ lực lượng Công an xác minh, báo cáo; sau đó sẽ có định hướng trong công tác tuyên truyền cho người dân.

Thứ tư, 02/05/2018 - 11:55

Hai xe tông nhau nát đầu, 1 người tử vong, 10 người nhập viện
Hai xe tông nhau nát đầu, 1 người tử vong, 10 người nhập viện

(Dân trí) - Sáng ngày 2/5, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), khiến 1 người chết và 10 người bị thương phải nhập viện.

Thứ tư, 02/05/2018 - 11:08

Sai phạm tiền tỉ tại hai dự án BOT liên quan Út “trọc”
Sai phạm tiền tỉ tại hai dự án BOT liên quan Út “trọc”

Giá trị được phê duyệt giải phóng mặt bằng trong dự án cải tạo quốc lộ 20 là 459 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền chi giải phóng mặt bằng thực tế chỉ 32 tỉ đồng, chênh lệch hơn 420 tỉ đồng.

Thứ tư, 02/05/2018 - 10:09

Chiều nay miền Bắc mưa giông, đề phòng mưa đá
Chiều nay miền Bắc mưa giông, đề phòng mưa đá

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa, từ chiều nay (2/5), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông; từ chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông nhiều nơi.

Thứ tư, 02/05/2018 - 08:34

Hết hạn tháo dỡ, công trình khủng xâm hại Tràng An vẫn “dậm chân tại chỗ”
Hết hạn tháo dỡ, công trình khủng xâm hại Tràng An vẫn “dậm chân tại chỗ”

(Dân trí) - Sau hơn một tháng tiến hành tháo dỡ công trình “khủng” xâm hại di sản Tràng An, Công ty CP Du lịch Tràng An mới chỉ tháo dỡ được 1/10 vi phạm. Một lãnh đạo huyện Hoa Lư nhận định, doanh nghiệp đang thực hiện việc phá bỏ công trình sai phạm quá chậm chạp!

Thứ tư, 02/05/2018 - 07:56

“Cần điều tra dấu hiệu tham nhũng trong vụ bán 32ha đất công giá bèo”
“Cần điều tra dấu hiệu tham nhũng trong vụ bán 32ha đất công giá bèo”

(Dân trí) - “Câu chuyện nổi cộm là bán với giá quá rẻ. Chính vì thế, cơ quan nhà nước có quyền dừng việc chuyển nhượng này lại để điều tra tham nhũng” - GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - nêu quan điểm về việc Công ty Tân Thuận từ đề xuất “hợp tác đầu tư” chuyển sang bán 32ha đất công tại TPHCM cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá “bèo” 1,29 triệu đồng/m2.

Thứ tư, 02/05/2018 - 07:01