Thứ tư, 26/08/2020 - 21:54

Bộ Tổng Tham mưu - “Cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc”

Dân trí

Mỗi đòn tấn công tạo nên bước ngoặt của chiến tranh là biểu hiện cao tầm trí tuệ dân tộc, được tựu trung ở cơ quan Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu - “cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc”.

Hôm nay (26/8), tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Bộ Tổng Tham mưu - “Cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc” - 1

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: Ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam. Trải qua 75 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước củng cố tổ chức; khắc phục mọi khó khăn, tham mưu cho Đảng và Nhà nước các vấn đề chiến lược quân sự, quốc phòng; các mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến Quân đội, chiến tranh, hòa bình và vận mệnh quốc gia dân tộc với tư duy sáng tạo, chủ động, tham mưu chính xác, kịp thời.

Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng các kế hoạch tác chiến, cách đánh của lực lượng vũ trang… để làm nên những chiến công lừng lẫy, là niềm tự hào của dân tộc, sự khâm phục của bạn bè quốc tế như: Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chiến thắng B-52 trên bầu trời Hà Nội 1972; Đại thắng mùa Xuân 1975… quét sạch quân xâm lược, thống nhất non sông; tạo nên bước phát triển mới về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam;…

Bộ Tổng Tham mưu - “Cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc” - 2

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong thời kỳ đổi mới, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng Tham mưu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng;…

Bộ Tổng Tham mưu đã gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất” góp phần xây dựng, phát triển đất nước; tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng với toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 90 tham luận của các đại biểu trong và ngoài Quân đội. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, làm sáng rõ từng vấn đề cụ thể, trong hệ đề tài đã được xác định; tập trung nhấn mạnh: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Bộ Tổng Tham mưu qua các giai đoạn cách mạng;…

Bộ Tổng Tham mưu - “Cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc” - 3

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Là người trưởng thành trong chiến đấu, với nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy tác chiến, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã phân tích, làm rõ những thành tích xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, Bộ Tổng Tham mưu luôn nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, có cách đánh và các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 1/1994 đến tháng 9/1997, ông được trực tiếp đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Tổng Tham mưu - “Cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc” - 4

Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Khẳng định tầm cao trí tuệ của cơ quan tham mưua chiến lược đã góp phần to lớn vào thành công trong cuộc kháng chiến Mỹ, cứu nước, GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, trong 30 năm tiến hành chiến tranh giải phóng, mỗi chiến dịch lớn, mỗi đòn tấn công tạo nên bước ngoặt của chiến tranh đều là biểu hiện cao của tầm trí tuệ dân tộc, được tựu trung ở cơ quan Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu - “cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc”.

Nguyễn Dương