Thứ sáu, 11/12/2020 - 11:38

Bộ trưởng Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày

Dân trí

Bộ trưởng Bộ Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày tại địa điểm tiếp công dân của Bộ; thời gian cụ thể do Thanh tra Bộ thống nhất với Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo quy định, Bộ Công an bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện như: Thiết bị ghi âm, ghi hình, máy tính,... và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân; có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Trong trường hợp cần thiết (khi phát sinh các vụ việc phức tạp, gây mất an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân), Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có liên quan cử lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày - 1

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tiếp công dân định kỳ hàng tháng (Ảnh: Bộ Công an).

Địa điểm tiếp công dân của công an các cấp phải bố trí tại vị trí thuận tiện để công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi; có gắn biển "ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN", ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

"Phải niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, họ tên, cấp bậc, chức vụ, thời gian, lịch tiếp công dân của thủ trưởng và cán bộ tiếp công dân; có tủ sách pháp luật để công dân tham khảo khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"- dự thảo nêu rõ.

Tiếp công dân đột xuất trong nhiều trường hợp

Theo dự thảo thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an (thời gian cụ thể do Thanh tra Bộ thống nhất với Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng quyết định).

Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi có tổ chức thanh tra; Giám đốc Công an cấp tỉnh định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị, địa phương mình (thời gian cụ thể do thủ trưởng, giám đốc quyết định);

Trưởng công an cấp xã định kỳ tiếp công dân mỗi tuần ít nhất một ngày tại địa điểm tiếp công dân của Công an cấp xã.

Thủ trưởng công an các cấp ngoài việc tiếp công dân định kỳ, phải tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe công dân

- Tiếp công dân theo yêu cầu của cấp trên.

Thế Kha