Thứ sáu, 04/10/2019 - 16:54

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn bị phạt 315 triệu đồng, đình chỉ xí nghiệp gây ô nhiễm

Dân trí

Tổng cục Môi trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn (Yên Bái) số tiền 315 triệu đồng và đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp Âu Lâu trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày khắc phục vi phạm.

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn (địa chỉ tại số 826 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Thời điểm kiểm tra, công ty này có 3 xí nghiệp (Xí nghiệp Giấy Âu Lâu, Xí nghiệp Giấy Trấn Yên và Xí nghiệp An Lạc), hoạt động chính là sản xuất giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu từ nguyên liệu sợi dài (như tre, mai, luồng, bương,…) bằng phương pháp kiềm lạnh.

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn bị phạt 315 triệu đồng, đình chỉ xí nghiệp gây ô nhiễm - 1

Công ty Hapaco Yên Sơn sản xuất giấy vàng mã để xuất khẩu (Ảnh: Báo Yên Bái).

Tổng cục Môi trường phát hiện Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn chưa thực hiện quan trắc môi trường đối với khí thải tại các lò sấy giấy của xí nghiệp, xưởng sản xuất giấy đế (hiện nay các nhà máy, xí nghiệp sản xuất giấy đế đều không sử dụng ống khói sau lò sấy nên việc quan trắc khí thải không thể thực hiện).

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất tại Xí nghiệp Giấy Âu Lâu, công ty đang vận hành hệ thống xử lý nước thải có công suất xử lý 35m3/h (840m3/ngày đêm), tuy nhiên hệ thống xử lý nước thải cũ có công suất xử lý 540 m3/ngày đêm vẫn chưa tháo bỏ. Công ty báo cáo hệ thống xử lý nước thải cũ được sử dụng dự phòng khi hệ thống mới gặp sự cố.

Về bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ các lò sấy giấy sử dụng nguyên liệu là củi. Công ty đã chuyển đổi sử dụng nhiên liệu cho lò sấy giấy từ dầu FO sang củi; không sử dụng thiết bị xử lý khí thải, bụi thải và không có ống khói thoát khí thải sau lò sấy giấy ra môi trường, so với đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Việc thay đổi nhiên liệu và biện pháp xử lý khí thải, bị thải các lò giấy nêu trên, công ty chưa thực hiện việc báo cáo và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này với số tiền 315 triệu đồng; đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp Âu Lâu trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày khắc phục vi phạm.

Cơ quan này yêu cầu, trong quá trình hoạt động phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung đã cam kết trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường…

“Khẩn trương xây lắp, có biện pháp xử lý khí thải phù hợp, đạt quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo khí thải ra môi trường; thu gom triệt để và xử lý nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép trước khi thải ra môi trường”- Tổng cục Môi trường nêu rõ.

Thế Kha